Bestuursleden / Interne organisatie / Financiering Huurdersorganisaties Corporatiesector

Handreiking voor huurdersorganisaties in de corporatiesector. Met antwoord op veelgestelde vragen over begroting en kostenposten