Bestuursleden / Relatie verhuurder / Model huurdersstatuut bij fusie van woningcorporaties

Model huurdersstatuut bij fusie corporaties

Dit document kan niet getoond worden.

Je kunt documenten voor bestuursleden bekijken als je in het bestuur zit van een organisatie die lid is van de Woonbond.