Bestuursleden / Interne organisatie / Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Per 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Veel huurdersorganisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat er in de statuten aangepast moet worden. Daar gaat deze handreiking op in.