Bestuursleden / Wet- en regelgeving / AVG-proof huurdersgegevens verwerken

Deze handreiking voor (bestuursleden van) huurdersorganisaties gaat in op de AVG en de gevolgen daarvan voor de verwerking van persoonsgegevens.

Dit document kan niet getoond worden.

Je kunt documenten voor bestuursleden bekijken als je in het bestuur zit van een organisatie die lid is van de Woonbond.