Bestuursleden / Interne organisatie / Financiering Huurdersorganisaties Commerciële Sector

Handreiking voor huurdersorganisaties in de commerciële huursector. Met antwoord op veelgestelde vragen over begroting en kostenposten.