Bestuursleden / Wet- en regelgeving / Handreiking Wet goed verhuurderschap

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Die wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en woningzoekenden, huurders en
arbeidsmigranten te beschermen. Wat moet je als huurdersorganisatie weten over de Wgv? Dat lees je in deze handreiking.

Dit document kan niet getoond worden.

Je kunt documenten voor bestuursleden bekijken als je in het bestuur zit van een organisatie die lid is van de Woonbond.