Bestuursleden / Relatie overlegpartners / Proces bij prestatieafspraken

In 2015 kwam er een nieuwe Woningwet. Sindsdien maken woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties steeds vaker 'prestatieafspraken' over volkshuisvestelijk beleid. Dit document vertelt waar je als huurdersorganisatie aan kunt denken om ervoor te zorgen dat dit proces goed en prettig verloopt.

Dit document kan niet getoond worden.

Je kunt documenten voor bestuursleden bekijken als je in het bestuur zit van een organisatie die lid is van de Woonbond.