Bestuursleden / Prestatieafspraken / Prestatieafspraken Algemeen

Wat zijn de mogelijkheden van het Sociaal Huurakkoord voor lokale prestatieafspraken? In deze brochure voor huurdersorganisaties vindt u aanbevelingen.