Bestuursleden / Interne organisatie / Opstellen opleidingsplan

Leidraad voor huurdersorganisaties bij het opstellen van een opleidingsplan voor bestuursleden en andere vrijwilligers.