Bestuursleden / Prestatieafspraken / Nationale Prestatieafspraken

Op 30 juni 2022 werden de Nationale Prestatieafspraken ondertekend door de Woonbond, Aedes, VNG en minister de Jonge. Deze handreiking vertelt wat er op hoofdlijnen in deze afspraken staat en wat er nog verder uitgewerkt moet worden. We leggen uit wat de rol van de provincie en regio’s is en de positie van huurdersorganisaties op die niveaus. En we doen een aantal suggesties voor de lokale inzet.