Bestuursleden / Prestatieafspraken / Handreiking Prestatieafspraken

Deze handreiking (gepubliceerd in september 2016) beschrijft het proces van het maken van prestatieafspraken: van het opstellen van een gemeentelijke Woonvisie tot het afleggen van verantwoording over de resultaten.