Bestuursleden / Achterban / Eenvoudig schrijven

Maak je nieuwsbrieven voor je leden? Een goede tip: schrijf in eenvoudige taal. Dan komt je boodschap beter over. Deze handreiking vertelt wat ‘B1-taalniveau’ is en waarom eenvoudig schrijven belangrijk is.

Dit document kan niet getoond worden.

Je kunt documenten voor bestuursleden bekijken als je in het bestuur zit van een organisatie die lid is van de Woonbond.