Kaderleden / handboek / 20230112 Handboek kaderleden (versie website)

Reglement voor bestuursleden, verengingsraadsleden en PV/PLV-voorzitters van de Woonbond

Dit document kan niet getoond worden.

Je kunt documenten voor kaderleden bekijken als je zelf kaderlid bent, als je bestuurslid bent bij een huurdersorganisatie die bij ons is aangesloten of als je persoonlijk lid bent. (Kaderleden zijn: voorzitters en vicevoorzitters van Provinciale Vergaderingen en de Persoonlijke Ledenvergadering, leden van de Verenigingsraad, bestuursleden van de Woonbond).