Vergaderingen / Nagekomen stukken / Begroting 2022

Nagekomen stukken voor de Provinciale Vergaderingen van november 2021 en de Persoonlijke Ledenvergadering van november 2021. Dit pakket bevat: conceptbegroting 2020, concept meerjarenraming 2022-2027, notitie over aansluiting op de uitvoeringsagenda en notitie met toelichting op de begroting en meerjarenraming. Wilt u deze stukken per papieren post ontvangen? Mail uw verzoek daartoe naar het verenigingssecretariaat: versecr@woonbond.nl.

Dit document kan niet getoond worden.

Je kunt vergaderstukken bekijken als je lid bent van de Woonbond. Uiteraard moet je ook ingelogd zijn.