Versterk het huurderswerk

vrijdag 5 juli 2024 / 09:45 uur
Soort ticket Einde van registratie Prijs Hoeveelheid
Versterk het huurderswerk
Ongelimiteerd € 251,83 1.0 EUR

Soort
symposium
Locatie
Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen-Rijsenburg

Inspiratiedag voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies

Dagsymposium voor (bestuursleden van) huurdersorganisaties en bewonerscommissies, op een goed bereikbare locatie in het midden van het land.  De dag biedt ontmoetingen met andere bestuursleden, inspiratie voor het werk in je huurdersorganisatie of bewonerscommissie, lunch en een netwerkborrel. Neem voor vragen of hulp bij inschrijven contact op met Woonbond Opleidingen: opleiding@woonbond.nl / 020 - 551 77 69

Programma

Vanaf 9:00 uur - Ontvangst | 9:45 uur - Gezamenlijke opening | 11:00 uur - Workshops ronde 1 | 12:15 uur - Lunch | 13:15 uur - Workshops ronde 2 | 14:45 uur - Workshops ronde 3 | 16:00 uur - Netwerkborrel (tot 17:00 uur)

Parallelsessies

Bij aanmelding kun je voor elke deelnemer voorkeuren opgeven. Voor iedere workshopronde kun je kiezen uit 'geen voorkeur' of uit:

Workshops ronde 1 - 11:00 uur

 1. Verduurzaming in prestatieafspraken: een van de prioriteiten binnen de prestatieafspraken is de verbetering en verduurzaming van de sociale woningvoorraad. 

 2. Werven en beheren contactgegevens: wat zijn de mogelijkheden en waar moet je rekening mee moet houden als het gaat om het werven, beheren en gebruiken van de contactgegevens van jouw achterban.

 3. Financiële plannen van woningcorporaties: wil je invloed hebben op belangrijke plannen van de corporatie, zoals de jaarlijkse huurverhoging, dan moet je tijdig en inhoudelijk ideeën kunnen vormen over de begroting en financiën van de corporatie.

 4. Kennismaken met AI: kunnen we AI (kunstmatige intelligentie) ook functioneel inzetten in het huurderswerk, bijvoorbeeld voor communicatie met de achterban of voor verbetering van interne processen? We maken kennis met enkele mogelijkheden.

 5. Overlegwet in de praktijk: is de wet al af of zijn er verbeteringen gewenst? Of zitten die verbeteringen meer in de uitvoering? We verzamelen ideeën van deelnemers en de Woonbondmedewerkers en gaan met elkaar in gesprek.

 6. Strategische inzet achterbanraadpleging: hoe kun je slim en strategisch aan de slag met de resultaten van een achterbanraadpleging?

 7. Belangenbehartiging woningzoekenden: ter inspiratie delen we de ervaringen van een nieuw project in Utrecht waar actief gewerkt wordt aan oplossingen voor woningzoekenden.

Workshops ronde 2 - 13:15 uur

 1. Top 5 bouwtechnische verduurzamingsprincipes: kennis over deze vijf belangrijke principes is ontzettend handige basisinformatie in het huurderswerk.

 2. Netwerken in de gemeente en regio: als je jouw standpunten zichtbaar weet te maken bij alle spelers en belanghebbenden in jouw netwerk, dan kun je invloed uitoefenen op beleid.

 3. Tools voor bewonerscommissies: het afgelopen jaar zijn er verschillende tools ontwikkeld waarmee de bewonerscommissie zich verder kan versterken.

 4. Assertiviteitstraining: hoe maak je jezelf sterk en weerbaar tussen alle professionals die je tegenkomt in de volkshuisvesting. We delen basisprincipes en doen enkele korte oefeningen.

 5. Nieuwe vormen van huurdersparticipatie: hoe kun je samen met de corporatie werken aan vernieuwende brede huurdersparticipatie.

 6. Quickscan huurdersorganisaties: met dit traject kom je tot inzichten waarmee je jouw huurdersorganisatie nog verder kunt versterken.

 7. Politiek & wetgeving - nieuwe ontwikkelingen: hoe ziet het politieke landschap van de volkshuisvesting er op dit moment uit en met welke nieuwe wetgeving krijgen we te maken?

Workshops ronde 3 - 14:45 uur

 1. Bewust energiegebruik en ventileren: over de nut en noodzaak van bewust energiegebruik en ventileren, en de rol van huurdersorganisaties hierin.

 2. Professionele ondersteuning huurdersorganisaties: inzet van professionals, werven van vrijwilligers, een beheersysteem voor achterbangegevens. We zetten de producten en diensten op een rij en laten zien wat je er in de praktijk mee kunt.

 3. Huurdersparticipatie bij renovatie: hoe kun je op een goede manier de rechten van huurders waarborgen bij renovatietrajecten? 

 4. Onderhandelingstechnieken: hoe kun je effectief gesprekken voeren met alle partijen aan tafel? In deze sessie leggen we technieken uit en gaan we aan de slag met een rollenspel.

 5. Regionale samenwerking huurdersorganisaties: door de grotere rol van de regio en de provincie is het ook voor HO’s van belang om nog meer regionaal te aan samenwerken

 6. Quickscan huurdersorganisaties: met dit traject kom je tot inzichten waarmee je jouw huurdersorganisatie nog verder kunt versterken.

 7. Politiek & wetgeving - nieuwe ontwikkelingen: hoe ziet het politieke landschap van de volkshuisvesting er op dit moment uit en met welke nieuwe wetgeving krijgen we te maken?

Meer info

Woonbond Opleidingen
opleiding@woonbond.nl
020 - 551 77 69

Kosten

Gratis voor bestuursleden van lidorganisaties van de Woonbond, kaderleden en Woonbondmedewerkers

Niet-lid: € 208,12
Persoonlijk lid: € 135,00