Overleg over een betaalbare huur

donderdag 28 september 2023 / 11:00 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Soort
online college
Locatie
Online

Online college voor huurdersorganisaties

In het najaarsoverleg over de begroting gaat het ook over de huuraanpassing op 1 juli van het jaar daarna. De plannen/regels die daarvoor gelden zijn tot 2025 in principe afgesproken in de nationale prestatieafspraken. Maar daarbinnen zijn keuzes te maken. Het thema betaalbaarheid raakt aan veel verschillende thema’s. In dit college achtergrondinformatie over op welke manier je naar de betaalbaarheid van de huur kunt kijken: vanuit inkomensgroepen, vanuit (energie) kwaliteit, vanuit de financiële mogelijkheden van de corporatie. Daarmee kunt u als huurderorganisatie argumenten aandragen voor in het gesprek over de jaarlijkse huuraanpassing. 

Log in met je ledenaccount om in te schrijven tegen 0-tarief (bestuursleden lidorganisaties) of om korting te krijgen op de niet-ledenprijs (persoonlijke leden).  

Met een ledenaccount voor bestuursleden mag je mede-bestuursleden of bewonerscommissies inschrijven die zelf geen ledenaccount hebben. Hier lees je hoe dat werkt.

Meer info

Woonbond Opleidingen
opleiding@woonbond.nl

Kosten

Gratis voor bestuursleden van lidorganisaties van de Woonbond, kaderleden en Woonbondmedewerkers

Niet-lid: € 55,66
Persoonlijk lid: € 46 

Terugkijken

Dit online college wordt opgenomen. Iedereen die inschrijft ontvangt na afloop ook een terugkijklink. Je kunt je dus ook inschrijven als je niet live kunt deelnemen.