Netwerkbijeenkomst Zuid Holland - Nationale Prestatieafspraken

donderdag 22 september 2022 / 19:00 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Als je bent ingelogd met een ledenaccount voor bestuursleden van lidorganisaties kun je aanmelden.


Soort
netwerkbijeenkomst
Locatie
Online

 

Het kabinet heeft met de Woonbond, Aedes en de VNG afspraken gemaakt over de inzet in de volkshuisvesting. Om die afspraken in de praktijk te realiseren, is goede afstemming in de regio en provincie noodzakelijk. Het is van belang dat ook het huurdersgeluid aan die tafels gehoord wordt. Tijdens onze netwerkbijeenkomst gaan we met u daarover in gesprek.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze digitale netwerkbijeenkomst, graag aanmelden voor 20 september.

Programma
- Inloop
- Toelichting op rol en positie van provincie en regio 
- Toelichting op de overleggen tot nu toe
- Discussie over de noodzaak om ons op regio- en provinciaal niveau te manifesteren
- Discussie en besluitvorming over de wijze waarop regionale samenwerking 
  wordt vormgegeven
- Afsluiting.

Meer informate

west@woonbond.nl

Gratis