Netwerkbijeenkomst West-Brabant en Zeeland: Landelijke prestatieafspraken en (energie)armoede

woensdag 22 juni 2022 / 17:00 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Soort
netwerkbijeenkomst
Locatie
Partycentrum 't Appeltje
Balsedreef 5
4623 RA Bergen op Zoom

Deze netwerkbijeenkomst is exclusief voor bestuursleden van huurdersorganisaties,  niet voor professionele ondersteuners.

Op deze netwerkbijeenkomst staan diverse actuele onderwerpen op de agenda, waaronder:

·       Onderzoeken bredere samenwerking huurdersorganisaties West-Brabant 
·       Landelijke prestatieafspraken en inzet verhuurderheffing. 
·       (Energie)armoede in de volkshuisvesting.

Daarnaast is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen met collega-huurdersorganisaties.

Onderzoeken bredere samenwerking huurdersorganisaties West-Brabant

Bij deze bijeenkomst zijn ook bestuursleden van niet-lidorganisaties uit West-Brabant welkom. We willen onderzoeken of er behoefte is om een breder samenwerkingsplatform van huurdersorganisaties in West-Brabant te vormen.

Landelijke prestatieafspraken en inzet verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt vanaf 2023 definitief afgeschaft, waardoor corporaties weer meer investeringsruimte krijgen. Volgens minister De Jonge kan deze worden ingezet voor betaalbaarheid, nieuwbouw, renovatie en verduurzaming, wonen en zorg en leefbaarheid. Hij is van plan hierover bindende prestatieafspraken te maken met de provincies. Waar moet naar uw mening met name in geïnvesteerd worden en waarom? Hoe ga je hierover het gesprek aan met de corporatie en gemeente? Wat kun je als huurdersorganisatie doen om je wensen kenbaar te maken bij de landelijke en regionale afspraken? En op welk moment?

(Energie)armoede in de volkshuisvesting

Stijgende gasprijzen, een grote verduurzamingsopgave en stijgende huren. Corporaties, gemeenten, huurderorganisaties en inwoners staan samen voor een complexe opgave. Wat kunnen huurdersorganisaties en huurders zelf doen? Hoe houden we de woonlasten betaalbaar? En hoe kunnen we op een goede manier hierover met de corporatie in gesprek? 

Programma

16.30 uur               Inloop met koffie/thee en wat lekkers
17.00-17.15 uur  Welkom en korte update en terugkoppeling actuele zaken
17.15-18.15 uur  Landelijke prestatieafspraken en inzet verhuurderheffing
18.15-19.00 uur  Pauze met soep en broodjes
19.00-19.30 uur  Samenwerkingsplatform huurdersorganisaties West-Brabant
19.30-20.30 uur  (Energie)armoede in de volkshuisvesting
20.30-21.00 uur  Afsluiting met een drankje

Meer informatie

Regiokantoor Zuid
zuid@woonbond.nl

Kosten

Geen