Netwerkbijeenkomst Limburg: Landelijke prestatieafspraken en (energie)armoede

dinsdag 21 juni 2022 / 17:00 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Als je bent ingelogd met een ledenaccount voor bestuursleden van lidorganisaties kun je aanmelden.


Soort
netwerkbijeenkomst
Locatie
Ónger de 2 Tores, MFC Sanderbout
Bremstraat 7
6134 TZ Sittard

Graag nodigen wij u uit voor de fysieke netwerkbijeenkomst van Limburg die de Woonbond organiseert op dinsdag 21 juni 2022. Diverse actuele onderwerpen staan op de agenda, waaronder:

·       Landelijke prestatieafspraken en inzet verhuurderheffing 
·       (Energie)Armoede in de volkshuisvesting

Daarnaast is er weer volop ruimte om elkaar te ontmoeten en uit te wisselen met collega huurdersorganisaties.

Landelijke prestatieafspraken en inzet verhuurdersheffing

De verhuurderheffing wordt vanaf 2023 definitief afgeschaft, waardoor corporaties weer meer investeringsruimte krijgen. Volgens minister De Jonge kan deze worden ingezet voor betaalbaarheid, nieuwbouw, renovatie en verduurzaming, wonen en zorg en leefbaarheid. Hij is voornemens hierover met de Provincies bindende prestatieafspraken te maken. Waar moet naar uw mening met name in geïnvesteerd worden en waarom? Hoe gaat u hierover het gesprek aan met de corporatie en gemeente? Wat en op welk moment kan u  als huurdersorganisatie doen om uw wensen kenbaar te maken bij de landelijke en regionale afspraken?

(Energie)Armoede in de volkshuisvesting

Energiearmoede, betaalbaarheid en verduurzaming zijn drie onderwerpen die 
bijdragen aan de armoede in de volkshuisvesting. Stijgende gasprijzen, een grote verduurzamingsopgaaf en het blijven stijgen van de huren. Corporaties, gemeenten, huurderorganisaties en inwoners staan samen voor een complexe opgaaf.
Wat kunnen huurdersorganisaties en huurders zelf doen? Hoe houden we de woonlasten betaalbaar? En hoe kunnen we op een goed manier hierover met de corporatie in gesprek?

We proberen ook een gastspreker bereid te vinden aan één van deze onderwerpen
een bijdrage te leveren. 

Programma

16.30 uur                Inloop met koffie/thee en wat lekkers
17.00-17.15 uur   Welkom en korte update en terugkoppeling actuele zaken
17.15-18.15 uur   Landelijke prestatieafspraken en inzet verhuurderheffing
18.15-19.00 uur   Pauze met soep en heerlijke broodjes
19.00-20.15 uur   (Energie)Armoede in de volkshuisvesting
20.15-21.00 uur   Afsluiting met een drankje

Meer informatie

Regiokantoor Zuid
zuid@woonbond.nl

Kosten

Geen