Netwerkbijeenkomst Gemeentelijk Woonbeleid Regio West

donderdag 31 maart 2022 / 14:00 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Als je bent ingelogd met een ledenaccount voor bestuursleden van lidorganisaties kun je aanmelden.


Soort
netwerkbijeenkomst
Locatie
Online

Lokaal beleid en verkiezingen

‘Wonen’ is een belangrijk thema in de gemeenteraadsverkiezingen. De woningnood wordt overal gevoeld: vanuit de steden trekken mensen naar het platteland, de doorstroming stagneert, er zijn onvoldoende kleine woningen voor senioren en starters. En ook de betaalbaarheid staat onder druk.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer instrumenten gekregen. We laten in het kort de belangrijkste instrumenten en voorbeelden nog even de revue passeren. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen gaat een nieuw college aan de slag. Grote kans dat het gemeentelijk woonbeleid warme belangstelling heeft. Jaarlijks maakt u uiteraard prestatieafspraken maar wat speelt er nog meer in uw gemeente/regio? Een nieuwe woonvisie? Huisvestingsverordening? Regionale woonruimteverdeling?  Opkoopbescherming?  Regionale samenwerking? Doelgroepenverordening? 

In een netwerkbijeenkomst ligt het accent op ervaringen uitwisselen, goede voorbeelden met elkaar delen en vragen kunnen stellen. Wat speelt er in uw gemeente en hoe krijgt u invloed als huurdersorganisatie? Hoe gaat u de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college helpen om de huurdersbelangen mee te wegen?

We starten met een kort overzicht van de gemeentelijke sturingsinstrumenten. We delen een aantal voorbeelden en we gaan vooral met elkaar in gesprek.

Meer informatie

Regio West

west@woonbond.nl

Kosten

Gratis