Leefbaarheid

donderdag 8 juni 2023 / 11:00 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Soort
online college
Locatie
Online

Online college voor bewonerscommissies en huurdersorganisaties

Leefbaarheid in corporatiewijken staat (weer) helemaal in de schijnwerpers. In dit college bekijken we het thema leefbaarheid vanuit verschillende gezichtspunten: de overheid zet in op verbetering van de leefbaarheid door middel van de programma’s ‘Een (t)huis voor iedereen’  en ‘Leefbaarheid en veiligheid’. Het is een thema bij uitstek voor in de prestatieafspraken. Huurdersorganisaties kunnen daar een rol pakken. Welke informatiebronnen zijn dan beschikbaar? Een bron van informatie kunnen bewonerscommissies zijn. En die kunnen op hun beurt zelf betrokken zijn bij ‘schoon, heel en veilig’ in de buurt. We bespreken een aantal inspirerende voorbeelden.

Log in met je ledenaccount om in te schrijven tegen 0-tarief (bestuursleden lidorganisaties) of om korting te krijgen op de niet-ledenprijs (persoonlijke leden).  

Met een ledenaccount voor bestuursleden mag je mede-bestuursleden of bewonerscommissies inschrijven die zelf geen ledenaccount hebben. Hier lees je hoe dat werkt.

Meer info

Woonbond Opleidingen
opleiding@woonbond.nl

Kosten

Gratis voor bestuursleden van lidorganisaties van de Woonbond, kaderleden en Woonbondmedewerkers

Niet-lid: € 55,66
Persoonlijk lid: € 46 

Terugkijken

Dit online college wordt opgenomen. Iedereen die inschrijft ontvangt na afloop ook een terugkijklink. Je kunt je dus ook inschrijven als je niet live kunt deelnemen.