Huurderswerk, een hele prestatie!

vrijdag 26 mei 2023 / 09:30 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Soort
symposium
Locatie
Antropia
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen-Rijsenburg

Symposium voor (bestuursleden van) huurdersorganisaties

Dagsymposium voor (bestuursleden van) huurdersorganisaties en bewonerscommissies, op een goed bereikbare locatie in het midden van het land. 

De dag biedt ontmoetingen met andere bestuursleden, inspiratie voor het werk in je huurdersorganisatie, een lekkere lunch en een netwerkborrel.

Programma

9:00 uur - Ontvangst | 9:30 uur - Gezamenlijke opening | 11:00 uur - Parallelsessies ronde 1 | 12:00 uur - Lunch | 13:00 uur - Parallelsessies ronde 2 | 14:15 uur - Parallelsessies ronde 3 | 15:25 uur - Gezamenlijke afsluiting | 16:15 uur - Netwerkborrel (tot 17:15 uur)

Parallelsessies

Bij aanmelding kun je voor elke deelnemer drie voorkeuren opgeven. Daarbij kun je kiezen uit:

 1. Communicatiemix: welke communicatiemiddelen zijn belangrijk voor huurdersorganisaties? Hoe kunnen die middelen elkaar versterken? (alleen in ronde 1)

 2. Nieuwsbrieven maken: hoe maak je een goede nieuwsbrief en hoe zorg je ervoor dat je hiermee de beoogde lezers bereikt? (alleen in ronde 2)

 3. Artikelen schrijven: hoe bouw je een artikel goed op? Je krijgt instructie van een ervaren redacteur en gaat zelf oefenen met schrijven. (alleen in ronde 3)  

 4. Gemengde complexen:  je krijgt uitleg over appartementsrecht en huurrecht. En voorbeelden van goede samenwerking tussen huurders en kopers. (alleen in ronde 1)

 5. Rechten bij renovatie: renovatie en sloop/nieuwbouw zijn ingrijpend voor bewoners. Daarom hebben (georganiseerde) bewoners ook wettelijke rechten om mee te praten en mee te denken over de plannen. Hoe zit dit precies in elkaar? (alleen in ronde 2)

 6. Wijziging puntenstelsel: toelichting op de kabinetsplannen voor een ingrijpende wijziging van het woningwaarderingsstelsel, ook wel WWS of 'puntenstelsel' genoemd. We bespreken de gevolgen en delen de actuele stand van zaken. (alleen in ronde 3)

 7. Wet Regie Versterking Volkshuisvesting: wat betekent deze nieuwe wet voor huurdersorganisaties? Deze sessie is vooral interessant als je huurdersorganisatie actief is in de corporatiesector.

 8. Wijkaanpak Energietransitie: in het Klimaatakkoord is afgesproken dat bewoners betrokken moeten worden bij de energietransitie. We delen ervaringen én we bekijken hoe je als huurdersorganisatie een actieve rol kunt spelen. 

 9. Slimmer met je energie: Woonbond, Aedes en Quintens werken aan een project dat zorgt voor energiedisplays in huizen van huurders. Aan dit project (voorheen 'Meer Meters Maken') doen al veel gemeenten en woningcorporaties mee. We leggen uit hoe je als huurdersorganisatie aan kunt sluiten. 

 10. Eenvoudig taalgebruik: De organisaties 'Leer Zelf Online' is gespecialiseerd in ondersteunen van minder taalvaardige mensen met begrijpelijke en toegankelijke informatie. In deze sessie leer je wat je daar in het huurderswerk aan kunt hebben.  

 11. Nationale prestatieafspraken, lokaal overleg: wat betekenen de nationale afspraken voor het lokale overleg? Dat bespreken we voor de thema's betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, verduurzaming, ouderenhuisvesting en commerciële sector.  

 12. Quickscan huurdersorganisaties: aan de slag met een instrument dat inzicht geeft in sterke eigenschappen en ontwikkelpunten van je huurdersorganisatie.

 13. Werven vrijwilligers: maak kennis met een nieuwe methode waarin je samen met  andere organisaties aan de slag gaat om nieuwe groepen vrijwilligers te bereiken. 

Meer info

Woonbond Opleidingen
opleiding@woonbond.nl

Kosten

Gratis voor bestuursleden van lidorganisaties van de Woonbond, kaderleden en Woonbondmedewerkers

Niet-lid: € 125,00
Persoonlijk lid: € 30,00