Fysieke Netwerkbijeenkomst Noord Holland - Nationale Prestatieafspraken

woensdag 28 september 2022 / 17:30 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Als je bent ingelogd met een ledenaccount voor bestuursleden van lidorganisaties kun je aanmelden.


Soort
netwerkbijeenkomst
Locatie
Aristo Amsterdam Sloterdijk
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

 

Het kabinet heeft met de Woonbond, Aedes en de VNG afspraken gemaakt over de inzet in de volkshuisvesting. Om die afspraken in de praktijk te realiseren, is goede afstemming in de regio en provincie noodzakelijk. Het is van belang dat ook het huurdersgeluid aan die tafels gehoord wordt. Tijdens onze netwerkbijeenkomst gaan we met u daarover in gesprek.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan onze fysieke netwerkbijeenkomst, graag aanmelden voor 26 september.

Programma
17:30 - Inloop
18:30 - Opening en welkom
- Stand van zaken per 28 september 2022 
Terugblik
Toelichting op rol en positie van provincie en regio
Toelichting op de overleggen tot nu toe
- Stappen 1 oktober - 31 december
Discussie over de noodzaak om ons op regio- en provinciaal niveau te manifesteren
Discussie en besluitvorming over de wijze waarop regionale samenwerking 
wordt vormgegeven
21:00 uur - Afsluiting. 

 

Meer informatie

west@woonbond.nl

Gratis