Energiecafé Utrecht

dinsdag 24 januari 2023 / 12:30 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Soort
netwerkbijeenkomst
Locatie
Bar Beton Utrecht Centraal
Stationshal 9
1e verdieping, Jaarbeurszijde, buiten OV poortjes
3511 CE Utrecht

Netwerkbijeenkomst voor huurdersorganisaties (lid en niet-lid)

Veel huurders hebben te kampen met energiearmoede. Vaak hebben zij het financieel minder ruim dan mensen met een koopwoning. Daarnaast kunnen huurders zelf niet of nauwelijks isolatiemaatregelen nemen, waardoor het energieverbruik ook in de toekomst hoog blijft. Hoe kan je als huurdersorganisatie deze huurders helpen? In dit energiecafé gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Als huurdersorganisatie heb je een aantal mogelijkheden om huurders in energiearmoede zowel op de korte als op de lange termijn te helpen. 

De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om mensen direct te helpen. Een daarvan is de maatregel Specifieke uitkeringsregeling (SPUK) Energiearmoede. Deze regeling is er met name voor huurders, maar de meeste gemeenten weten huurders niet te bereiken met deze maatregel. Huurdersorganisaties kunnen hierin een rol spelen. 

Op de lange termijn kun je als huurdersorganisatie onder meer ook prestatieafspraken maken met de gemeente en de woningcorporatie om huurders in energiearmoede structureler te helpen. Het gaat dan voornamelijk om betere woningisolatie.

Programma

Het energiecafé start om 12.30 uur met een gezamenlijke lunch. Het inhoudelijk programma begint om 13.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Daarna sluiten we af met een borrel.

Kom naar dit energiecafé en doe inspiratie op, en deel je ervaringen en je kennis.


Meer informatie

Woonbond Energieteam
energie@woonbond.nl

Kosten

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. 

Meld tijdig af als je bij nader inzien verhinderd bent. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om een no-showboete in rekening te brengen.