De volkshuisvesting voor raadsleden

woensdag 18 mei 2022 / 19:30 uur
woensdag 25 mei 2022 / 19:30 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Soort
webinar
Locatie
Online

Hoe werkt de volkshuisvesting?

Speciaal voor (beginnende) gemeenteraadsleden die ‘wonen’ in hun portefeuille hebben biedt de Woonbond twee webinars aan als introductie op het speelveld van de volkshuisvesting en de rol van de huurdersorganisaties daarin. De Woonbond zal als
‘de stem van hurend Nederland’ dit speelveld belichten vanuit het perspectief van de georganiseerde huurders. Een belangrijke, maar soms vergeten invalshoek.
De webinars duren beide ongeveer 60 minuten en er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Deel 1: het speelveld
Wonen of volkshuisvesting? In het huidige kabinet is er (weer) een minister voor Volkshuisvesting. Wonen laten we niet meer over aan de markt, de overheid neemt weer regie. In het eerste deel van dit webinar komt u te weten waar we het bij ‘sociale of gereguleerde huur’ dan over hebben. Welke huurwoningen gaat het om en wie hebben toegang tot die woningen. En wat is dan ‘middenhuur’? We bespreken kort de actuele ontwikkelingen die gaande zijn in de sector.

We presenteren de verschillende spelers in de volkshuisvesting. Hoe ziet het toezicht op de woningcorporaties er bijvoorbeeld uit, en welke plek hebben de particuliere of commerciële verhuurders als het gaat om de sociale huur? Wat is de rol van de (georganiseerde) huurders? En natuurlijk bespreken we welke rol de gemeente heeft
of kan hebben bij het vormgeven van goed beleid op het gebied van huren.

We eindigen met een overzicht van de belangrijkste spelregels die gelden in de sociale huursector. Het Burgerlijk Wetboek, de Overlegwet en de Woningwet 2015.

Deel 2: Het lokale overleg
In de Woningwet 2015 is vastgelegd dat elke gemeente een ‘woonvisie’ moet hebben en dat op basis daarvan ‘prestatieafspraken’ moeten worden gemaakt. Vaak is dat een jaarlijks terugkerend proces. Bij het maken van die afspraken zitten gemeente, woningcorporatie(s) en huurdersorganisatie(s) als gelijkwaardige partijen aan tafel.

Dat vereist samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Op basis van ervaringen van huurdersorganisaties geven we daar een beeld van. Gedeelde informatie en een gesprek over de analyse van die informatie blijken belangrijke pijlers voor constructief overleg. Welke informatie is beschikbaar en wat kun je daar mee? Wat mag je van de huurdersorganisaties verwachten en wat niet?
En op welke manier biedt de Woonbond ondersteuning?  Het doel is immers dat met betrokkenheid van de huurders er lokaal goede afspraken gemaakt worden voor de volkshuisvesting. De gemeenteraad krijgt het resultaat van dit driepartijenoverleg gepresenteerd en het is nuttig te weten wat je van wie mag verwachten.

Meer informatie

Woonbond Webinars
webinar@woonbond.nl

Kosten

Geen

 

Deze webinars worden opgenomen. Iedereen die inschrijft ontvangt na afloop ook een terugkijklink. Je kunt je dus ook inschrijven als je niet live kunt deelnemen.