Bijeenkomst VTW en Woonbond

vrijdag 22 april 2022 / 09:30 uur
Registratie voor dit evenement is gesloten.

Als je bent ingelogd met een ledenaccount voor bestuursleden van lidorganisaties kun je aanmelden.


Soort
symposium
Locatie
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Iedere woningcorporatie heeft een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het functioneren. Veel van de commissarissen in deze raden zijn lid van VTW, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Samen met VTW organiseert de Woonbond op 22 april een ledenbijeenkomst in Veenendaal, waar toezichthouders en bestuursleden van huurdersorganisaties elkaar kunnen ontmoeten. Deze bijeenkomst duurt van 9.30 uur tot 13.30 uur en is inclusief netwerklunch. Woonbondleden kunnen gratis deelnemen.

Programma

09:30 - Ontvangst met koffie en thee
10:00 - Welkom door Albert Kerssies (directeur VTW) en Zeno Winkels (directeur Woonbond)
10:10 - Energiearmoede: presentatie en discussie
11:10 - Pauze
11:30 - Relatie tussen Raad van Commissarissen en huurders
12:30 - Netwerklunch

Zie je de rode knop aanmelden niet? Log eerst in met je ledenaccount. Dan verschijnt de knop vanzelf.

Lukt het niet om in te loggen / aan te melden? Mail symposium@woonbond.nl.

Meer informatie
Woonbond Symposia
symposium@woonbond.nl

Kosten

Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend.

Meld tijdig af als je hebt aangemeld, maar bij nader inzien niet kunt komen. Afwezigheid zonder (tijdige) afmelding noodzaakt ons om € 25,- annuleringskosten in rekening te brengen.